Regressionsterapi med krishantering
 

Många problem kan komma ifrån sinnet och känslolivet.

Du kan lättare nå problemen i regressionen.

 

Ett sätt att följa ett symptom genom olika liv.

En återupplevelse hjälper dig att läka ut problemet.